Fraktadresse

Bestillinger sendes til fraktadressen som er lagt inn på bestillingsskjemaet. Forsikre deg om at adressen du skrev inn er fullstendig og nøyaktig. IKO er ikke ansvarlig for pakker som ikke leveres på grunn av uriktige fraktadresser.

Internasjonale kjøpere

Alle bestillinger som sendes til land utenfor USA kan være underlagt importskatter, toll og gebyrer som er betalt av kjøperen. Verdien av mottatt betaling kan ikke endres for å redusere internasjonale tilpassede gebyrer. Ytterligere gebyrer for tollklarering må betales av kjøperen på tidspunktet for henting. Vi har ingen kontroll over disse anklagene. Tollpolitikk varierer mye fra land til land, og du bør kontakte ditt lokale tollkontor for ytterligere informasjon. Når prosedyrer for tollklarering er påkrevd, kan det føre til forsinkelser utenfor vår kontroll og utover de opprinnelige leveringsestimatene. Ta gjerne kontakt med ditt lokale tollkontor for mer informasjon.