1. Taisyklės ir sąlygos. 1. Bendrosios taisyklės.
1.1. Šios pirkimo – pardavimo sąlygos, toliau – sąlygos, yra privalomas teisinis dokumentas, reglamentuojantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas apsiperkant internetinėje parduotuvėje www.queenlingerie.lv
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti ar papildyti užsakymo sąlygas. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjas turi galimybę susipažinti su taisyklių pakeitimais interneto svetainėje www.queenlingerie.lv Pasikeitusios užsakymo taisyklės taikomos tik užsakymams, pateiktiems po užsakymo taisyklių pakeitimų.
1.3. Prekes internetinėje parduotuvėje įsigyti leidžiama:
Fiziniams asmenims, sulaukusiems pilnametystės;
Nepilnamečiams nuo 18 metų tik gavus tėvų ar globėjų leidimą, išskyrus atvejus, kai jie teisėtai tvarkyti savo pajamas;
Juridiniai asmenys;
Visi aukščiau nurodyti asmenų teisėti atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtinantis šias sąlygas, garantuoja, kad pagal 1.3 punktą pirkėjai turi teisę pirkti prekes www.queenlingerie.lv
1.5. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaroma tuo momentu, kai Pirkėjas užpildo užsakymą internetinėje parduotuvėje, nurodė pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą ir susipažino su internetinės parduotuvės naudojimosi sąlygomis, taip pat. patvirtino savo užsakymą paspausdami mygtuką - Užpildykite užsakymą (žr. punktą Nr. 5 - Prekių užsakymas, kainos ir pristatymo tvarka).
1.6. Kiekviena sudaryta sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra išsaugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

2. Asmens duomenų apsauga. 2.1. Užsisakyti prekę internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali:
užsiregistravęs www.queenlingerie.lv – įvesdamas registracijai reikalingus asmens duomenis;
neužsiregistravęs www.queenlingerie.lv
2.2. Pirkėjui, perkančiam prekes 2.1. 1 punkte nurodyta tvarka turi būti nurodyti tikslūs internetinės parduotuvės prašomi duomenys: vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis sąlygomis, sutinka, kad jo duomenys, nurodyti 2.2. bus naudojami prekių pristatymui užtikrinti, taip pat pristatymo ir rinkodaros analizei.
2.4. Pirkėjas, patvirtindamas šias sąlygas, sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo ir pristatymo tikslu, taip pat Pirkėjas sutinka, kad nurodytu telefono numeriu ir el. paštu.
2.5. Pirkėjas, užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja saugiai saugoti prisijungimo elektroninės parduotuvės sistemoje duomenis.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos. 3.1. Remiantis šiomis taisyklėmis, pirkėjas turi teisę pirkti prekę internetinėje parduotuvėje, taip pat teisę į bet kokią internetinėje parduotuvėje nurodytą informaciją.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, elektroniniu būdu informuodamas pardavėją, nurodydamas grąžinamos prekės užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo.
3.3. 3.2 punkte. nurodytos pirkėjo teisės galioja tik tuo atveju, jei grąžinama prekė nėra sugadinta, dėvėta ar kitaip nenaudota.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja gauti užsakytą prekę ir sumokėti nurodytą sumą.
3.5. Pasikeitus pirkėjo registruotiems duomenims, jie turi būti nedelsiant atnaujinti.
3.6. Pirkėjas, besinaudojantis šios parduotuvės paslaugomis, sutinka su pirkimo – pardavimo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos. 4.1. Pardavėjas įsipareigoja visapusiškai suteikti Pirkėjui prieigą prie internetinės parduotuvės.
4.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti užsakymo pagrindu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu prekių pristatymas neįmanomas, taip pat ir tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje pasibaigė atitinkamų prekių atsargos. Pirkėjas apie tokį atvejį pirmą kartą informuojamas telefonu arba el. Tokiu atveju Pirkėjo sumokėtą avansinį mokėjimą Pardavėjas grąžina nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, į Pirkėjo nurodytą mokėjimo sąskaitą.
4.3. Jeigu Pirkėjas piktybiškai bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant apriboti arba nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis parduotuve. Išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo užregistruotą privačią informaciją.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos ir pristatymo tvarka. 5.1. Pirkėjas internetinėje parduotuvėje gali apsipirkti 24 valandas per parą, kiekvieną dieną.
5.2. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo įsigalioja, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą, o Pardavėjas išsiunčia pirkimo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el.paštu.
5.3. Pirkėjas per 1 darbo dieną gaus patvirtinimą iš Pardavėjo:
Darbo dienos šių standartinių taisyklių prasme yra visos savaitės dienos, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir valstybines šventes, tarp pl. 9:00 – 17:00.
Jei užsakymas pateiktas, pavyzdžiui, penktadienį, po 17:00, patvirtinimą gausite pirmadienį iki š. 17:00.
5.4. Interneto svetainė