1. När köpet genomförs, vid val av leveranssätt, måste köparen ange leveransadress och leveranssätt.

2. Följande leveranssätt erbjuds:

  • Leverans med Omniva kurir (inom 5 arbetsdagar efter orderbekräftelse): 4,75€
    Fri frakt vid köp över €75
  • Leverans med lettisk post (inom 5 arbetsdagar efter orderbekräftelse): 2,75€
    Fri frakt vid köp över €75
  • Leverans till Ominva paket (inom 5 arbetsdagar efter orderbekräftelse): 2,75€
    Fri frakt vid köp över €75

3. Köparen förbinder sig att acceptera den levererade produkten. I de fall då Köparen inte kan ta emot varan vid leveranstillfället har han ingen rätt att framställa krav mot Säljaren.

4. Säljaren levererar produkten inom den tidsfrist som nätbutiken anger. Köparen samtycker till att produktens leveransdatum i undantagsfall kan ändras på grund av orsaker som säljaren inte har förutsett. I detta fall är Säljaren skyldig att omedelbart informera Köparen och komma överens om leveranstid.

5. Säljaren är befriad från ansvar för försenad leverans av varan, om leveransen av varan försenas eller inte genomförs på grund av skäl som ligger utanför köparen eller säljarens kontroll.

6. Om produkten tas emot i skadad förpackning, vid tidpunkten för mottagandet av produkten, måste Köparen anteckna typen av skada på kurirens följesedel i närvaro av kuriren. Om detta inte görs är Säljaren befriad från allt ansvar för den skadade produkten.