1. VILLKOR.
 1. Allmänna villkor.
  1.1. Dessa köp- och försäljningsvillkor, nedan kallade villkoren, är ett juridiskt dokument som reglerar Köparens och Säljarens rättigheter och skyldigheter vid handel i nätbutiken www.queenlingerie.lv
  1.2. Säljaren har rätt att när som helst ensidigt ändra eller komplettera beställningsvillkoren. i enlighet med lagstiftningen i Republiken Litauen. Köparen har möjlighet att bekanta sig med ändringarna av reglerna på hemsidan www.queenlingerie.lv De ändrade beställningsreglerna gäller endast beställningar som lämnas efter ändringarna av beställningsreglerna.
  1.3. För att köpa varor i onlinebutiken dreiks:
  Fysiska personer som har uppnått myndig ålder;
  Minderåriga över 18 år endast med tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare, utom i fall där de lagligt hanterar sin inkomst;
  Juridiska personer;
  Juridiska företrädare för alla ovan nämnda personer.
  1.4. Säljaren, som godkänner dessa villkor, garanterar att köpare i enlighet med punkt 1.3 har rätt att köpa varor på www.queenlingerie.lv
  1.5. Avtalet mellan Säljaren och Köparen ingås i det ögonblick då Köparen har genomfört beställningen i nätbutiken, angett leveransadress, valt betalningssätt och bekantat sig med användarvillkoren för nätbutiken, samt bekräftade sin beställning genom att trycka på knappen - Slutför beställningen (se punkt nr 5 - Produktbeställning, priser och leveransprocedurer).
  1.6. Varje ingånget avtal mellan Köparen och Säljaren sparas i webbutikens databas.

2. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER.

  2.1. För att beställa en produkt i webbutiken kan köparen:
  vid registrering på www.queenlingerie.lv – ange de personuppgifter som krävs för registrering;
  utan registrering www.queenlingerie.lv
  2.2. För köparen som köper varan 2.1. i den ordning som anges i punkt 1 ska de exakta uppgifterna som begärs av nätbutiken anges: förnamn, efternamn, leveransadress, telefonnummer och e-postadress.
  2.3. Genom att acceptera dessa villkor samtycker Köparen till att hans uppgifter som anges i punkt 2.2. kommer att användas för att säkerställa leverans av varor, samt för leverans och marknadsföringsanalys.
  2.4. Genom att godkänna dessa villkor godkänner Köparen att hans uppgifter kommer att behandlas i syfte att sälja och leverera varor, och Köparen samtycker till att han kommer att få meddelanden relaterade till beställning och leverans av varor till angivet telefonnummer och e- post.
  2.5. Köparen som registrerar sig i webbutiken förbinder sig att förvara inloggningsuppgifterna i det elektroniska butikssystemet säkert.

  3. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR KÖPAREN.

  3.1. Köparen har med stöd av dessa bestämmelser rätt att köpa produkten i nätbutiken, samt rätt till all information som anges i nätbutiken.
  3.2. Köparen har rätt att frånträda köp-försäljningsavtalet genom att elektroniskt informera säljaren med angivande av ordernummer på varan som ska returneras och helst även anledningen till returen, senast 14 dagar efter mottagandet av varan.
  3.3. I punkt 3.2. de angivna köparens rättigheter gäller endast om den returnerade varan inte är skadad, sliten eller på annat sätt använd.

  3.4. Om köparens registrerade data ändras ska de uppdateras omedelbart.
  3.5. Köparen som använder tjänsterna i denna butik accepterar köp- och försäljningsvillkoren och förbinder sig att följa dem.

  4. SÄLJARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

  4.1. Säljaren åtar sig att fullt ut ge Köparen tillgång till webbutiken.
  4.2. Säljaren har rätt att frånträda köp-försäljningsavtalet som ingåtts på grundval av beställningen, om leverans av varorna inte är möjlig, inklusive om Säljaren har slut på lager av relevanta varor i lagret. Köparen underrättas om ett sådant fall vid första tillfälle per telefon eller e-post. I så fall ska den av Köparen betalade förskottsbetalningen återbetalas av Säljaren omedelbart, senast inom 3 dagar, till det av Köparen angivna betalkontot.
  4.3. Om köparen med uppsåt försöker skada driften, stabiliteten och säkerheten i webbutiken har Säljaren rätt att omedelbart begränsa eller avsluta Köparens tillgång till butiken. I undantagsfall, radera Köparens registrering.
  4.4. Säljaren förbinder sig att respektera den privata information som registrerats av Köparen.
  4.5. Säljaren förbinder sig att leverera de varor som beställts av Köparen till angiven adress.

  5. BESTÄLLNING AV PRODUKTEN, PRISER OCH LEVERANSORDER.

  5.1. Köparen kan handla i webbutiken 24 timmar om dygnet, alla dagar.
  5.2. Avtalet mellan Säljaren och Köparen träder i kraft när Köparen bekräftar sin beställning genom betalning och Säljaren skickar köpbekräftelsen till den e-post som Köparen har angett.

  5.3. Köparen åtar sig att betala för beställningen, eftersom säljaren börjar behandla beställningen först efter att ha mottagit betalningen.
  5.4. Köparen får bekräftelse från säljaren inom 1 arbetsdag.
  Arbetsdagar, i dessa standardregler, är alla dagar i veckan, exklusive lördagar, söndagar och nationella helgdagar, under arbetstid.

  5.5. I webbutiken anges priserna för produkten och i den färdiga beställningen i EUR-valuta, inklusive mervärdesskatt på 21%.
  5.6. Kostnaden för produktleveranstjänsten ingår inte i det angivna produktpriset.
  5.7. Köparen kan betala för produkten på följande sätt:
  Betalning via internetbank – SEB banka, Swedbank, Luminor banka, Citedele banka eller Paysera.

  6. PRODUKTINFORMATION.

  6.1. Information om produkten som säljs i webbutiken anges bredvid den aktuella produkten.
  6.2. Säljaren ansvarar inte för nyanserna i färgskillnaden mellan produkten som visas i nätbutiken och produkten som faktiskt erhålls, vilket kan vara relaterat till egenskaperna hos köparens datorskärm.

  7. LEVERANS

  7.1. Vid val av leveranssätt måste Köparen ange leveransadress korrekt.
  7.2. Köparen förbinder sig att acceptera den levererade produkten. I de fall då Köparen inte kan ta emot varan vid leveranstillfället har han ingen rätt att framställa krav mot Säljaren.
  7.3. Produkten levereras av Säljaren eller dennes auktoriserade person (bud).
  7.4. Säljaren levererar produkten inom den tidsfrist som nätbutiken anger. Köparen samtycker till att produktens leveransdatum i undantagsfall kan ändras på grund av orsaker som säljaren inte har förutsett. I detta fall är Säljaren skyldig att omedelbart informera Köparen och komma överens om leveranstid.
  7.5. Säljaren är befriad från ansvar för försening i leveransen av varan, om leveransen av varan försenas eller inte genomförs på grund av skäl som ligger utanför köparen eller säljarens kontroll.
  7.6. Köparen ska omedelbart meddela Säljaren om varan tas emot i skadad förpackning.
  7.7. Om varan tas emot i skadad förpackning, vid tidpunkten för mottagandet av produkten, ska Köparen anteckna typen av skada på kurirens följesedel i närvaro av kuriren. Om detta inte görs är Säljaren befriad från allt ansvar för den skadade produkten.

  8. RETUR OCH BYTE AV ARTIKEL.

  8.1. Produkten kan returneras och bytas inom 14 arbetsdagar från mottagandet.

  8.2. Fraktkostnader återbetalas ej.

  8.3. I det fall säljaren inte har möjlighet att byta varan, återbetalas kostnaden för produkten till köparen, exklusive kostnaden för leverans av produkten.

  8.4. I händelse av att produkten visar sig ha ett fabriksfel, eller om en vara som du inte beställt skickades till dig, återbetalar vi dig 100 % av pengarna.

  8.5. Om du vill returnera eller byta produkten ska du skicka ett meddelande till Säljaren till e-post info@queenlingerie.lv om retur av produkten, där produktens ordernummer anges och helst även anledningen till returen. Om du vill ändra produkten, ange en storlek eller modell.

  8.6. Den returnerade varan får inte vara smutsig, tvättad eller sliten. Originalförpackningen ska behållas, det får inte finnas några trasiga eller skadade etiketter.

  8.7. Säljaren har rätt att vägra att ta emot varan om något av ovanstående villkor inte är uppfyllt.

  8.8. Vid retur av produkten ska köpinformationen läggas till produkten (ordernumret ska anges).

  Skicka produkten med Omniva-paket till :

  Riga Stirnu Street RIMI Parkomats, Stirnu Street 26, Riga

  Pekar ut;

  SIA "Brigantīna V"

  Tel. +371 29109934

  info@queenlingerie.lv

  8.9. Om den returnerade varan uppfyller returkriterierna kommer Säljaren att föra över pengarna för den returnerade varan till det bankkonto som Köparen angett senast 14 dagar efter mottagandet av varan på Säljarens lager. Pengarna för den returnerade produkten returneras endast till det konto som anges av köparen.

  8.10. Du ansvarar för varorna du returnerar tills du har levererat dem till vårt returställe. Vi rekommenderar:
  Packa varorna försiktigt så att de inte tappar sitt utseende under frakten och når oss säkert;
  Behåll bevis (t.ex. spårningsnummer) på att paketet har skickats.
  Viktig! Vi ansvarar inte för varor som tappas bort, skadas eller skickas av misstag under returen.

  9. KÖPARE OCH SÄLJARS ANSVAR.

  9.1. Köparen ansvarar för sanningshalten i de uppgifter som tillhandahålls. Om köparen lämnar falska uppgifter vid registreringen är säljaren inte ansvarig för beställningens vidare utveckling och har rätt att kräva direkta förluster som kan uppstå i detta fall.
  9.2. Köparen bär det fulla ansvaret för sina handlingar när han använder tjänsterna i denna webbutik.
  9.3. Den registrerade användaren ansvarar för att överföra sina uppgifter till tredje part.
  9.4. Säljaren är befriad från ansvar om köparen trots säljarens rekommendation inte har satt sig in i butikens regler trots att han haft möjlighet till det.
  9.5. Om länkar till andra webbplatser placeras i säljarens butik ansvarar säljaren inte för deras drift eller den information som publiceras på dem.

  10. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION.

  10.1. Säljaren kan, efter eget gottfinnande, placera olika kampanjer och specialerbjudanden i onlinebutiken.
  10.2. Säljaren har rätt att ändra villkoren för kampanjen eller avbryta dem utan föregående meddelande.
  10.3. Säljaren skickar meddelanden till köparen i den form av kommunikation som anges i registreringen.
  10.4. Köparen skickar alla frågor och meddelanden till de telefonnummer eller e-post som anges i avsnittet "kontakter".
  10.5. Säljaren ansvarar inte om köparen inte kan få information eller orderbekräftelse i angiven e-post på grund av fel på internettjänster eller elnät.

  11. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER.

  11.1. Dessa köp- och försäljningsvillkor har upprättats i enlighet med lagar och förordningar i Republiken Litauen.
  11.2. Alla tvister kommer att lösas genom förhandlingar. Om det inte går att nå en överenskommelse, överlämnas alla tvister för behandling i enlighet med lagstiftningen i Republiken Litauen.